Poliglicerol

Źródło: https://qmeric.com/

Poliglicerole są płynną substancją o konsystencji przypominającej miód, która posiada bardzo specyficzne właściwości. Wynika to z jej licznych wiązań eterowych i rozgałęzień strukturalnych zakończonych grupami hydroksylowymi. Ze względu na zawartość wspomnianych ugrupowań eterowych i hydroksylowych, poliglicerole mogą oddziaływać ze związkami polarnymi, a nawet z kationami metali, przypominając liniowe etery koronowe. Właściwości poligliceryny zmieniają się w zależności od ilości cząsteczek gliceryny w łańcuchu polimerowym oraz ich sposobu rozgałęzień w cząsteczce.

W jakich formach występuje poliglicerol?

Poliglicerol jest substancją zawierającą długie łańcuchy polimerowe o różnej długości i wysokiej funkcyjności jednostkowej grup reagujących. Dlatego też poliglicerole charakteryzuje wysoka dyspersyjność, liczne rozgałęzienia i występująca wewnątrz łańcuchowa cyklizacja. Znacznie korzystniejszą formą użytkową, zachowującą powtarzalność właściwości jest stosowanie niskocząsteczkowych oligogliceroli, zwanych potocznie Poliglicerynami. W produktach naszej firmy QMERIC. Oferujemy w pełni degradowalne koncentraty Poligliceryn z serii POLIGLIQ-T, oparte o glicerynę roślinną i nie zawierające żadnych toksycznych substancji. Produkty te są łatwe w użyciu, proste w dozowaniu oraz bezproblemowe w rozcieńczaniu z wodą czy rozpuszczalnikami polarnymi. Substancję zawarte w POLIGLIQ-T zaprojektowano z przeznaczeniem do produkcji m.in. farb, lakierów, środków ochrony roślin czy płynów sanitarnych, szczelinujących i chłodzących. Z uwagi na odpowiednie właściwości z powodzeniem można je zastosować jako emulgatory, związki powierzchniowo-czynne czy plastyfikatory tworzyw sztucznych oraz ich prekursory syntezowe. W zależności do zawartości głównego składnika w mieszaninie polieterolowej, POLIGLIQ-T zawiera w przewadze diglicerol, triglicerol lub tetraglicerol.

Diglycerol

Diglycerol zawiera dwie skondensowane cząsteczki gliceryny, a w naszej ofercie wchodzi w skład płynu POLIGLIQ-T 2. Środek ten ma postać wodnego roztworu z mieszanką izomerów ogligogliceroli, których zawartość to 60-65% przy hydroksylowej liczbie od 1350 do 1450 mg/g. Oferowany produkt wyróżnia się kompleksowymi właściwościami przeciwpieniącymi, antystatycznymi i chroniącymi przed pyleniem, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie. Diglycerol w takiej formie sprawdza się w branży nawozowej i chemicznej, a także przy wytwarzaniu materiałów gumowych i silikonowych. POLIGLIQ-T 2 jest humektantem o właściwościach higroskopijnych i nawilżających, stosowanym również w formie regulatora lepkości. Za jego pomocą możesz zmniejszyć napięcie powierzchniowe, a także zwiększyć zwilżalność mieszaniny, obniżyć lepkość i usprawnić płynięcie.