Najlepszy oczyszczacz powietrza

Oczyszczacze powietrza to skomplikowane urządzenia. Ich zadaniem jest wychwytywanie drobnych cząsteczek znajdujących się w powietrzu, a następnie oddzielanie ich od czystego powietrza.

Najlepszy oczyszczacz powietrza wychwytuje cząsteczki, filtrując powietrze. Wykorzystuje wentylator do wdmuchiwania powietrza przez długi, wąski cylinder lub wentylator do wdmuchiwania powietrza przez długą, wąską rurkę. Wentylator wciąga powietrze do płuczki i wymusza jego przepływ przez rurę płuczki.

Wentylator ciągnie powietrze nad złożem granulowanego materiału, najczęściej węgla aktywnego. Węgiel absorbuje cząsteczki z powietrza, a następnie powietrze przepływa przez rurę oczyszczacza.

Rura oczyszczacza wymusza przepływ powietrza nad warstwą cieczy. Ciecz ta to zazwyczaj woda, która została poddana działaniu środka chemicznego pochłaniającego cząsteczki z powietrza. Powietrze dostaje się do cieczy, a następnie przepływa przez rurkę oczyszczacza i wydostaje się na zewnątrz.
Oczyszczacze powietrza wychwytują różne cząsteczki pochodzące z różnych źródeł. Większość oczyszczaczy powietrza wychwytuje cząsteczki mniejsze niż 2 mikrony, czyli 0,00000002 metra.

Jednak najlepszy oczyszczacz powietrza to ten, który najpierw oczyszcza powietrze, a następnie oddziela cząsteczki od czystego powietrza. Większość oczyszczaczy powietrza oczyszcza powietrze dwukrotnie – raz za pomocą wentylatora w przypadku oczyszczaczy powietrza, a raz za pomocą filtra chemicznego.

Najlepszy oczyszczacz powietrza, zwane filtrami HEPA, czyli filtrami powietrza o wysokiej skuteczności, wykorzystują specjalny filtr, który zatrzymuje cząsteczki mniejsze niż 0,3 mikrona.